Privacy Verklaring en Cookiegebruik

Welke gegevens slaat mijn website op, waarom en hoe lang bewaar ik die…

 

Centre Estetica, gevestigd aan Eggestraat 14,  8308 AB Nagele
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Centre Estetica
Eggestraat 14
8308 AB Nagele
+31(0)6 12 06 15 62

Marjan Demoed is verantwoordelijke voor degegevensbescherming van Centre Estetica.  Zij is te bereiken via info@centreestetica.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Centre Estetica verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via het formulier op deze website.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website  heeft niet de intentie bijzonde of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Ook heb ik niet de intentie informatie te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan  echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming toch  gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@centreestetica.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Centre Estetica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uw vraag te beantwoorden of een afspraak met u te maken op uw verzoek)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Centre Estetica neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centre Estetica) tussen zit. Centre Estetica gebruikt dergelijke systemen of programma’s niet

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centre Estetica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Naam en mailadres verstrekt via het contactformulier op de website bewaar ik  tot ik contact met u opgenomen heb. Daarna worden deze gegevens verwijderd tenzij verdere emailcorrespondentie volgt.
  • Emailcorrespondentie bewaar ik niet langer dan  twee jaar.
  • Google analytics  gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Centre Estetica verstrekt nooit gegegens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Centre Estetica  gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer over het specifieke cookiegebruik op onze website vind u op de cookiechecker.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centre Estetica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centreestetica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Centre Estetica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centre Estetica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@centreestetica.nl. Centre Estetica heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres

 

Gebruik van beelden op de website

Ik gebruik  foto’s op onze website waarop enkele personen herkenbaar in beeld zouden kunnen zijn. Vaak zijn dit productfoto’s die ik met toestemming gebruik.
Wanneer het geen productfoto’s betreft heb ik waar mogelijk contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met  info@centreestetica.nl  zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

 

Reacties die op mijn website zijn gepubliceerd.

Op mijn website geef ik recensies van klanten weer. Deze recensies zijn geplaatst met toestemming van degeen die ze geschreven heeft.
Staat er een reactie van u en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@centreestetica.nl  zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.